Vinterbilder 2
Några bilder från vintern utanför staden.

Bildtexter saknas. Låt din fantasi se vad de föreställer.

Klicka på bilden för större format.

Retur till hemsidan.