Protest på sågen.

 

Missnöjet hade spridit sig på sågen. Inte nog med att arbetsdagarna var från 07 till 19 från måndag till fredag, så begärde ledningen att den skulle vara nästan lika lång på lördagen också. Tidigare hade de fått sluta klockan 15 på eftermiddagen. Nu skulle de få arbeta till 17 på lördagen. Hade inte prästen Lasarus lagt sig i och åberopar helgsmål så hade klockan 19 gällt även då. Sågverkägaren Baron De Silferstjärna hade till slut gått med på prästens krav. Söndagen var dock arbetsbefriad, men Lasarus begärde i stället att få se ortsborna i kyrkan.

Det pyrde bland arbetarna. En del visade sin irritation utåt, medan många bet ihop för att behålla arbetet och försörjningsmöjlighet till sina familjer.

 

En söndag efter mässan samlar en grupp yngre män utanför herrgården. Tysta står de på vägen då Silferstjärna kommer åkande. Ingen tar av sig hatten för honom. Då ekipaget skall svänga upp mot herrgårdsbyggnaden är uppfarten blockerad.

-        Var vänliga och lämna vägen fri, ber kusken.

-        Inte förrän vi fått tala med Baron om de utökade arbetstiderna, svarar Mats Ersson, en av arbetarna i 25 årsåldern.

-        Varför då, ryter Baron! Beslutet är redan fattat och jag kräver att det efterlevs om vi skall kunna driva sågen vidare. Seså. Gå ur vägen!

-        Låter det så kanske vi skulle söka arbete på annat håll, svarar Mats. Jag hörde att sågen i Ryda behövde erfaren personal. Där har en fackförening drivit igenom 9 timmars arbetsdag i veckorna och 8 på lördagar.

-        Låter det så kan Ersson sluta här omgående. Ni andra får finna sig i de nya tiderna.

-        På Ryda vill de ha flera arbetare, meddelar Mats. Är det fler av oss som kan tänkas flytta dit?

En efter en stäcks armar i luften. Lite tveksamt hos en del, men till slut inser Baron att större delen av de unga kan tänka sig att flytta. Sågen skulle inte kunna drivas vidare om alla unga lämnade den.

-        Är det Ersson som sammankallat denna protest?

-        Nej Baron, vi talade om det utanför kyrkan och den är inte planerad i förväg. Männen villa att jag skulle föra talan då många av dem inte kan utrycka sig.

-        Hur som helst ser jag Ersson ansvarig för detta och han kommer att höra av mig på ett eller annat sätt. Jag har hört önskemålet och skall tänka på saken. Var vänliga och släpp fram mig nu. Ersson kan komma till mig om en timme.

Med tvekan drar sig arbetarna åt sidan och lämnar vägen fri.

 

På måndagen flyter arbetet mycket långsamt.  Mats saknas vid sågen. Alla undrar om han fått avsked. Tillslut får förmannen gå till Baron och höra efter. Då han kommer tillbaka säger han:

-        Mats borde vara här. Han har fått en varning och om han fortsätter att agitera så får han sluta. Vi fortsätter enligt nya reglerna.

Åter börjar stockarna rulla in på sågen. Men arbetsglädjen uteblir. De flesta undrar var Mats tagit vägen, har han gått till Ryda utan att tala om det?

Kvällen kommer utan att Mats visar sig.

 

Det går ett par dagar utan att Mats återkommer. På onsdagsmiddagen hörs ett rop från dammen. En kvinnoröst vrålar ut sin fasa.

Erik och Anders som står på bryggan vid stockintaget rusar dit. I vattnet skymtar en kropp. Erik tar båtshaken och drar in den till stranden. Finner att det är Mats Ersson som drunknat.

Snabbt tillkallas länsman Kask. Finner att det verkar begåtts ett brott då Mats är bunden till händer och fötter, samt har ett krossår i huvudet.

 

Efter att kroppen bärgats och förts till likboden återgår arbetarna till sågen. Erik matar fram en stock som tas emot av motvilliga händer.

Efter en halvtimme kommer Baron till sågen.

-        Jag har fått höra att Mats Ersson hittats i dammen. För att hedra honom så tar vi och avslutar arbetet för i dag och samlas i kyrkan om en halvtimme. Lasarus vill säga några ord.

 

Efter att Lasarus hållit en kort andakt tar Kask till orda:

-        Jag kan som alla andra bara beklaga Mats bortgång. Då det kan befaras att det kan uppstå frågor om min lämplighet som utredare av fallet, kommer det i huvudsak att skötas av polisen från staden. Jag hörde viskas före andakten om att jag kanske stod partisk i fallet. Men om någon har uppgifter så är denne välkommen till mig med dem.

 

Baron Silferstjärna ser bekymrad ut. Med tunga steg lämnar han kyrkan.

 

Frågorna börjar vandra på bygden. Kan Baron ha något med saken att göra. Det var ju dagen efter protesten vid herrgården som Mats uteblev från sågen. Men han gjorde det väl inte själv. Rättare Andersson kanske, han gick ju som en lydhund i Barons spår. Eller kanske skogvaktare Tjäder, Barons supkamrat på lördagarna.

Det ene förslaget efter det andra vandrar mellan ortsborna.

 

Emma i Björkstugan kommer till Kask:

-        Jo Länsman. Inte för jag vet så mycket, men Mats var hos mig i söndags kväll. Vad vi gjorde behöver jag nog inte tala om. Han lämnade mig vid 21 tiden. Ville att vi skulle ses kommande helg.

-        Är hon säker på tiden?

-        Det stämmer efter min locka i alla fall. Jag satte den på ringning då han gick, måste gå upp tidigt då morgonmjölkningen kallar.

-        Det låter ju riktigt. Mjölkningen startar ju vid 6-tiden

-        Vet Emma om han mötte någon då han gick iväg?

-        Inte vad jag lade märke till.

-        Tack då, jag får beklaga att hon förlorat sin pojkvän.

-        Livet är som det är, jag tror att Kask också inser det.

 

Kask går en vända runt sågen. Ser att Lars i Utstugan sitter berusad på en bänk. Det är inte ovanligt på helgerna, men nu i veckan har han haft en period med fylla även på vardagarna. Då han var någorlunda nykter arbetade han som stabbläggare. Egentligen borde Lars tas omhand, men då han inte stör någon så låter Kask honom sitta ifred.

 

I sakristian sitter Lasarus och går igenom kyrkboken. Ser att Mats inte har några anhöriga i livet. Modern avled i lunginflammation för ett par år sedan och inga syskon finns. I dopboken finns bara moderns namn, raden för fader är tom. Alltså ett oäkta barn. Lasarus funderar över kommande begravning. Socken får väl stå för den. En enkel kista av ohyvlade brädor, bara en kort akt vid kistan innan den sätts ned i graven. Graven, det får väl bli den samma som för hans mor. Den är ju ny och rymmer en kista till.

Plötsligt kommer Baron in till Lasarus. Slår sig ned vid bordet.

-        Lasarus, jag vill att du ordnar en fin begravning för Mats. En bra kista och blommor. Kan vi ta den nästa lördag. Om det går tänkte jag ge ledigt på sågen den dagen och låta arbetarna komma till kyrkan. Dödgrävare Karlsson får lite extra för lördagsarbetet.

-        Det skall nog gå bra. Men varför engagerar sig Bror i Mats begravning?

-        En dag skall jag berätta det. Just nu så tar det emot. Jag måste få distans till mordet innan dess.

-        En dag i sänder, var tid har nog av sin egen plåga. Då Bror känner sig mogen att berätta, så skall jag lyssna på honom.

Baron reser sig och går med tunga steg ut ur kyrkan.

 

Lasarus går till snickaren, beställer en kista av hyvlade brädor. Det får bli furu från sågen. Som hans arbetskamrater har arbetat med. Brädor som Mats själv har sågat.

Då snickaren kommer för att hämta virke väljer sågarbetarna ut de bästa de kan hitta.

 

En vecka efter det att Matts kropp hittades kommer Baron ned till sågen. Samlar arbetarna på gården.

-        Nu på lördag har vi begravning för Mats i kyrkan. Den är klocka 12. För att alla som vill skall kunna komma, så håller vi stängt här den dagen.
En sak till: det blir nya arbetstider. Vi börjar som tidigare klocka 07 men slutar vid 17 på vardagarna. Lördag klockan 07 till 15. Jag hoppas att vi med större arbetsglädje även i fortsättningen skall kunna fylla arbetskvoten.

 

Kask som också kommit till sågen meddelar:

-        Det har kommit en person och anmält sig för Mats öde. Som en del kanske vet så hade Mats och Emma i Björkstugan känslor för varandra. Men det fanns även en annan som ville ha henne. Det blev en konfrontation på söndagskvällen. Mats ramlade och slogs medvetslös. Sedan fick den andre panik och band honom innan han slängde honom i sjön.

-        Vi trodde ett tag att Baron var inblandad efter söndagens händelse vid vägen, säger Erik.

-        Så grym är jag väl inte, svarar Baron. Konflikter kan lösas utan blodspillan.

 

Det blir lördag. Arbetarna från sågen och flera av deras anhöriga samlas i kyrkan. Den ende som saknas är Lars i Utstugan.

Förrättningen börjar med orgelspel och psalmsång. Lasarus håller ett vackert tal över Mats. Vid kistan är Baron den förste som lägger en blomma på kistan, följd av Emma och kamraterna från sågen.

 

När kistan sänkts i jorden och gästerna går var och en till sitt säger Baron till Lasarus:

-        Tack, det var en fin ceremoni som du höll för min son.

 

 
Meny