Årike Fyris  

Årike Fyris. Är namnet på ett naturområde söder om Uppsala.

Det sträcker sig från Kungsängsleden söder om staden och 8 kilometer nedströms Fyrisån.
Landskapet domineras av de låga ängarna runt ån och rullstensåsen på västra sidan. På vårarna rastar ofta mycket fågen på området, gäss, svanar och en hel del sjöfågel. Det är också ett känd häckningslokal för ett flertal arter.
En blomma som gett sitt namn till en del av området är Kungsängslilljan. Blommar rikligt i slutet av Maj.
Mera information finns på webben och en länk finns här bredvid.             Uppsalakommuns  folder om åriket.

Uppsala Kungsäng. Lite bilder från den nord-östra delen av området.
 ( denna utgåva av bilder är ett provlägg. projektet påbörjat i April och skall senare utökas med mera bildmaterial.)

Retur

Kåge Axelsson (c)

Hemsidan är under uppbyggnad.
En hel del saknas.