18/18 2007-05-13 16:02 Soldattorp
Soldattorp
Det gamla soldattorpet. Hitflyttat från regementet i Uppsala har lyssnat i sin backe på dagens stämma.
Kamerainformation
JAlbum 7.1